Moje dane

Rejestracja


Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem założenia konta użytkownika, a ich niepodanie uniemożliwi jego założenie. Dane będą przetwarzane w celach prowadzenia konta użytkownika i realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie oraz pośrednictwa w płatnościach. Dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia konta przez użytkownika, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.
Załóż konto

Ulubione pojazdy

Zaloguj się

Zaloguj się

Historia zamówień

Zaloguj się

Nie jesteś zalogowany!
Zaloguj się lub zarejestruj

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt E-mail

 

Kontakt Telefoniczny

  • Infolinia801 80 20 20
  • Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji: od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 - 17:00 oraz w Soboty w godzinach 9:00 - 13:00

FAQ - Masz pytanie? Najpierw zajrzyj tutaj.